Polityka prywatności

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych – RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący
przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy informuję, że
firma Ewelina Kowalska Mobilny Dietetyk wdrożyła zasady RODO, aby lepiej i mocniej
chronić Państwa dane.
1) Administratorem Państwa danych osobowych, podanych w związku z korzystaniem z
usług firmy EWELINA KOWALSKA MOBILNY DIETETYK (usługa odchudzania) jest
EWELINA KOWALSKA MOBILNY DIETETYK, CIENISTA 18, 87-100 TORUŃ, NIP
9562151335. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: Imię i nazwisko, adres poczty
elektronicznej, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, dane uzyskane z
wywiadu żywnościowego oraz pomiary wagi ciała. Dane udostępnione zostały przez
Państwa dobrowolnie.
2) Dane osobowe są przetwarzane przez firme EWELINA KOWALSKA MOBILNY
DIETETYK zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami – przez okres świadczenia
usługi przez Ewelinę Kowalską Mobilny Dietetyk na Państwa rzecz w celu wykonania
usługi oraz po jej zakończeniu w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podstawą
przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3) Dane osobowe, o których mowa powyżej nie zostaną udostępnione podmiotom
trzecim.
4) Macie Państwo prawo żądania od firmy EWELINA KOWALSKA MOBILNY DIETETYK
dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
5) Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.
6) W celu realizacji swoich praw należy się kontaktować z EWELINĄ KOWALSKĄ poprzez
e-mail (ewelina.kowalska@mobilnydietetyk.pl telefonicznie (609585907) lub listownie
(Ewelina Kowalska Mobilny Dietetyk, Cienista 18, 87-100 Toruń).
7) W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, macie Państwo
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

iconfinder_pdfs_774684 Pobierz informacje RODO jako PDF